[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by BOOKONLINE 2.0
ระบบคลังหนังสือออนไลน์
      หน้าหลักเว็บไซต์ | หนังสือแนะนำ | คู่มือ/ตำรา/วารสาร | หนังสือแบบเรียน | กระดานบอร์ดสนทนา | สำหรับผู้ดูแลระบบ | ติอต่อ
  
ค้นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผลงานโดย : ebbok54 [ มือใหม่ ]
วันเผยแพร่ : 16 ต.ค. 2555 ['เข้าชม 1533']
สำนวนไทย
สำนวนไทย
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 57 ครั้ง.
กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผลงานโดย : ebbok143 [ มือใหม่ ]
วันเผยแพร่ : 26 ก.ย. 2555 ['เข้าชม 9022']
การพิจารณาคุณค่าวรรณคดีไทย
การพิจารณาคุณค่าวรรณคดีไทย
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 5 ครั้ง.
กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผลงานโดย : ebbok54 [ มือใหม่ ]
วันเผยแพร่ : 25 ก.ย. 2555 ['เข้าชม 1156']
การเผยแพร่กาพย์ยานี ๑๑
กาพย์ยานี ๑๑ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสำคัญ ลักษณะฉันทลักษณ์กาพย์ยานี ๑๑ แผนภูมิ ตัวอย่างกาพย์ยานี ๑๑ กิจกรรมที่ ๑ ถึง กิจกรรมที่ ๓ และแบบทดสอบหล
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 93 ครั้ง.
กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผลงานโดย : ebbok139 [ มือใหม่ ]
วันเผยแพร่ : 24 ก.ย. 2555 ['เข้าชม 7429']
การอ่านจับใจความสำคัญ
การอ่านจับใจความสำคัญ
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 11 ครั้ง.
กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผลงานโดย : ebbok140 [ มือใหม่ ]
วันเผยแพร่ : 12 ก.ย. 2555 ['เข้าชม 6602']
ภาษาในการสื่อสาร
ภาษาในการสื่อสาร
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 6 ครั้ง.
กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผลงานโดย : ebbok141 [ มือใหม่ ]
วันเผยแพร่ : 6 ก.ย. 2555 ['เข้าชม 934']
แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
การเขียนเชิงสร้างสรรค์เล่มนี้เน้นเรื่องการใช้ถ้อยคำเพื่อเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องอื่นๆ ต่อไป
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 108 ครั้ง.
กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผลงานโดย : ebbok139 [ มือใหม่ ]
วันเผยแพร่ : 27 ส.ค. 2555 ['เข้าชม 981']
การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง
การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร